Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem i Operatorem serwisu jest  Rent X-Car Cezary Płochocki ul.Książęca 6 m.36, 05-135 Wieliszew.NIP:5361808826,REGON:144025037
 2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników serwisu podczas używania formularza kontaktowego, adresu poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego itp.
 3. Dane podawane dobrowolnie przez użytkowników serwisu są używane w procesie realizacji potrzeb użytkowników serwisu.

 

 1. REGULAMIN
  1. Celem serwisu Internetowego jest nawiązanie kontaktu z potencjalnym kontrahentem.
  2. Nawiązanie kontaktu z potencjalnym kontrahentem jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mail lub formularz kontaktowy, jeżeli takie zostały zamieszczone w niniejszym serwisie Internetowym. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są zapisywane w bazie danych serwisu, a są jedynie za pośrednictwem formularza, automatycznie przekazywane na pocztę e-mail użytkownika serwisu.
  3. Potencjalny kontrahent nawiązać kontakt może również poprzez osobiste stawienie się w siedzibie użytkownika serwisu.
  4. Serwis Internetowy nie jest wyposażony w mechanizmy sprzedaży Internetowej, a tym samym nie posiada możliwości zbierania danych osobowych, które to byłyby zapisywane w bazie danych serwisu
 2. DANE ZBIERANE, PODCZAS KONTAKTU Z NAMI
  Dane swoje przekazują nam Państwo dobrowolnie,  podczas kontaktu z nami za pomocą serwisu Internetowego, telefonu, poczty e-mail, itp.  i   mogą one być niezbędne do skontaktowania się z Państwem w sprawie ewentualnych zamówień, reklamacji czy odpowiedzi na zadawane  pytania.
 3. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?
  Wszystkie dane zbierane są automatycznie o każdym użytkowniku i używamy ich zwykle, do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o  nich, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.  Jeśli będą Państwo z nami korespondować, to Waszych danych użyjemy do odpowiedzi na zadawane pytania oraz    do  markietingu, własnych usług lub produktów. Informujemy, że w przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,  dane Państwa udostępnimy organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  Nasz serwis Internetowy może wykorzystywać pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.W przypadku, gdy użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że gdy za pośrednictwem   Państwa nastąpi wyłączenie obsługi plików cookies to może  znacznie utrudnić, a w skrajnych przypadkach  również może uniemożliwić korzystanie z serwisu. Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te szczególnie pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową,  która jest dostosowana do jego indywidualnych potrzeb.
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala nam,  w znacznym stopniu, ulepszać ich struktury i zawartości;Stosowane w ramach Serwisu  pliki cookies, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   3. serwis ma prawo wykorzystywać cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (Administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
  2. W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, pomagają w  zbieraniu informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalają z łatwością  na„zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5.  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej potrzebnych do realizacji ich  zainteresowań.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W dowolnym czasie Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików cookies znajdziemy w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 5. INFORMACJE W ZWIĄZKU Z RODO 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rent X-Car Cezary Płochocki z siedzibą Książęca 6 m.36 05-135 Wieliszew, NIP: 5361808826, Regon 144025037 . Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Cezary Płochocki – Właściciel firmy, kontakt e-mail pod adresem: biuro@kupiewszystkieauta.pl, telefon 511325325.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
   1. realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
   2. wykorzystania przez Administratora danych osobowych, prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
   3. przepisy szczególne RODO przewidują , że w niektórych sytuacjach, Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, w przypadku jeśli będzie to konieczne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.Dane osobowe mogą być też przekazywane  osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
   1. pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Państwem umowy,
   2. pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
   3. pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
   1. dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. oraz przenoszenia danych.
  5. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy lub usługi. W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające, na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu, własnych usług lub produktów.
 6. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w tym serwisie. Gdyby pojawiły  się jakieś  dodatkowe pytania dotyczące Państwa ochrony prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny, skorzystanie z  poczty elektronicznej lub formularz kontaktowego.